• Psychologische expertise in arbeidsmogelijkheden

Mentaal belastbaarheids- onderzoek

De gevolgen van een medische aandoening op het huidige arbeidsmatige functioneren van een werknemer zijn vaak onduidelijk.

Met een neuropsychologisch onderzoek (mentaal belastbaarheidsonderzoek) worden op wetenschappelijke wijze de cognitieve functies en de mentale informatieverwerking gemeten en in kaart gebracht. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de onderzoeksresultaten en de testnormen, zodat op basis hiervan betekenisvolle uitspraken ten aanzien van arbeidsmogelijkheden gedaan worden.

In het onderzoek worden neuropsychologische tests gebruikt die een inschatting maken van onder andere de aandacht en concentratie, geheugen en leervermogen, planning en organisatie van handelen, visuoconstructieve (tekenen of namaken van voorwerpen) en verbale vaardigheden.

Het doel is het onderzoeken van de huidige mentale belastbaarheid van de betrokkene in relatie tot arbeidsmogelijkheden. Hierbij wordt een vertaalslag gemaakt naar de functionele mogelijkheden. Er wordt duidelijkheid gegeven aan welke voorwaarden een toekomstige werksituatie dient te voldoen zodat betrokkene binnen de grenzen van zijn belastbaarheid optimaal kan functioneren.

Wij geven een helder advies aan cliënt, werkgever en bedrijfsarts voor wat betreft behandelmogelijkheden, verwachtingen en kansen. Het uiteindelijke doel is het duurzaam effectief en gezond functioneren van de betrokkene in toekomstige arbeidssituaties.

Bent u benieuwd of wij ook iets voor u kunnen betekenen?

Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:
telefonisch 0165 – 764137
per mail info@joosenadvies.nl

ik heb hier
geleerd dichtbij
mezelf te blijven